Izvori svetlosti


Definicija

Izvor svetlosti je svako telo koje emituje svetlost. Postoje tri osnovna izvora energije u formi svetlosti:

- Usijanje ili zagrevanje nekog čvrstog, tečnog ili gasovitog predmeta

-Električno pobuđivanje atoma ili molekula gasa pri niskom pritisku i

- Luminiscencija, koja nije rezultat usijanja i dešava se pri nižim temperaturama. Luminiscencija je fosforescecija i fluoroscencija.

Vrlo je značajno razmatrati određene izvore svetlosti sa aspekta fotografske tehnologije. Izvor emituje svetlost zato što je zagrejan do usijanja, na visoku temperaturu. Sunce i zvezde imaju konstantno visoku temperaturu i kontinuirano svetle. Fosfor svetli usled spajanja sa kiseonikom, što znači da je uzrok emitovanja svetlosti hemijaski proces. Čulo vida različito reaguje na razne izvore svetlosti.

Usijanje

Kad se čvrsto, tečno ili gasovito telo jako zagreje, postaje usijano. Atomi ili molekuli materijala u jednom od ovih stanja su relativno čvrsto spojeni i zagrevanje ih pobuđuje do većeg stanja aktivnosti izazivajući da energiju u obliku svetlosti bude oslobođena.

Primeri usijanog izvora svetlosti su sledeći:

Zvezde čija je temperatura na površini od 3000 K do 25000 K

Sunce oko 6000 K na površini

Električne sijalice od 2500 K do 3400 K

Petrolejska svetiljka 2200 K

Zagrejane čestice uglja 1800 K

Neonska svetiljka 4500 K

Kada materijal počinje da se zagreva nema vidljive svetlosti, ali što temperatura više raste, prvo se pojavljuje crveni sjaj. Na nižim temperaturama utisak boja dobija se pomoću svetlosti sačinjene prvenstveno od dugih talasnih dužina u crvenoj oblasti spektra. Pri povećanju temperature ukupna energija se povećava, boja svetlosti postaje neutralna, a zatim sve više plava. Za ljudsko oko jako visoka usijanja su bela, ne može više da se registruje toliko plavetnilo. Primer: kad čovek pogleda direktno prema suncu.

4 comments:

 1. Zanima me gde mogu saznati nešto više o veštačkim izvorima svetlosti, blic rasveti (fleš rasveti)? Ima li negde praktično pokazano kako se fotografiše u foto studiju?

  ReplyDelete
 2. Ovaj sajt je pokrenut upravo sa tim ambicijama. Da možete dosta teorijski da naučite. Nadajmo se da će biti puno toga korisno.

  Praktična nastava, odnosno vežbe, jednino uživo (011 2613 907)

  ReplyDelete
 3. Gde možemo da vidimo praktičan primer slike pod sijalicom, suncem,...
  fotografija snimljena blocom itd.
  Koja je razlika?

  ReplyDelete
 4. Kad je sunce u pitanju u odnosu na blic rasvetu najčešće je slučaj da spaktar talasnih dužina nije isti, snop svetlosti je širi celo nebo npr , kontinuirana je svetlost, blic je kratkotrajan (slika zamrznuta)...

  ReplyDelete

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt