Maksvelov način dobijanja slike (prvi koraci fotografije u boji)

Suština svih postupaka stvaranja fotografije u boji se može objasniti Maksvelovim eksperimentom. On je 1861. godine prvi dobio sliku aditivnim postupkom, dodajući, to jest kompletirajući tri slike svetlosti: plave, zelene i crvene boje. To je bila slika koja se samo mogla videti, projetovati, ne i zadržati. Doduše, i danas kad uključite PC vidite sliku, kad je smaknete sa monitora ne vidite, ali…

Jedan isti prizor fotografisao je tri puta, jednom kroz crveni filter, zatim zeleni, i kroz plavi. Dobijeni negativi od tri fotografisanja su predstavljali razdvajanje osnovnih boja, separaciju obojenosti fotografisanog prizora. Crno beli pozitivi načinjeni od ova tri negativa, su poslužili za stvaranje slike istovetne originalnom prizoru sa autentičnim bojama.

Pozitiv dobijen fotografisanjem sa crvenim filterom Maksvel je stavio u projektor sa crvenim filterom ispred objektiva i projektovao ga na platno. Pozitiv dobijen upotrebom zelenog filtera je stavio u drugi projektor sa zelenim filterom ispred objektiva i pozitiv dobijen sa plavim filterom u treći projektor sa plavim filterom i takođe projektovao.

Kada je tri projektora postavio tako da se tri slike projektuju istovremeno i preklapaju jedna preko druge na projekcionom platnu, crvena, zelena i plava boja proizvele su sliku istovetnu prizoru koji je fotografisao.


No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt