Stvaranje slike u fotoaparatu

Svetlost se prostire pravolinijski. Ako se na jednoj zatvorenoj (mračnoj) kutiji probuši mala rupa, svetlost će ulaziti kroz otvor, a na suprotnom zidu u unutrašnjosti kutije pojaviće se slika koja stoji obrnuto u odnosu na osvetljeni prizor ispred rupice.

Ako se zadnja površina (na kojoj se projektuje slika) zameni mat staklom, slika se može posmatrati i sa spoljne strane. Aristotel je 350 godina pre naše ere opisao ovu pojavu pri prolasku svetlosti kroz granje, a u XIII veku je Rodžer Bejkon prvi opisao “mračnu komoru”. Danas se ovo saznanje koristi kao osnovica za optičko funkcionisanje foto aparata. Takođe na ovom optičkom principu funkcioniše čovekovo čulo vida.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt