Kako se dobijaju boje


Mešanje spektralnih boja

Sintezom dve spektralne boje dobijamo utisak treće boje. Na primer, kad se spoje bilo koje dve boje koje su u spektru rastavljene trećom, onda njihova mešavina daje utisak baš te boje. Mešavina žute i cian daje zelenu. Cian i magenta daju plavu, magenta i žuta daju crvenu boju. Mešanjem dveju osnovnih boja, dobija se treća koja je komplementarna trećoj osnovnoj boji. Na primer, crvena i plava daju magentu, crvena i zelena daju žutu, a zelena i plava daju cian. Ako bi tražili bukvalni prevod za reč cian, rekli bi zeleno-plava boja.

Može se stvoriti bilo koja boja mešanjem dve boje koje ne moraju biti blizu jedna drugoj u spektru, ili pak mešanjem više boja. Smanjivanjem intenziteta jedne boje, i dodavanjem druge boje može se dobiti bilo koja boja. Vežbajte pravljenje boja u photoshop-u tako što ćete napraviti boju 11% zelene + 44% plave ...

Test monitora

Pogledajte ovu sliku koja vam može poslužiti za testitiranje monitora. Pozadina je bezbojna, crno-bela.

Zašto je nebo plavo


U atmosferi ima sitnih delića vode i čvrstih tela čija veličina može biti manja od 0,3 mikrona. Od njih se svetlost difuzno odbija, naročito se rasturaju zraci malih talasnih dužina iz plavog dela spektra, dok zraci crvene i žute boje obilaze te deliće, jer su njihove talasne dužine manje od veličine zrnca. Tako kompleks ovih zraka daje utisak plave boje neba. Prema Rejliju atmosfera rastura svetlost isto kao mutna tečnost. Ako se kroz čašu sa zamućenom tečnošću posmatra u pravcu dolaska svetlosti, primetiće se da se na sitnim delićima čvrstih tela jače rasipaju zraci iz plavog dela spektra nego iz crvenog. Napomena: Da bi ste ovo razumeli, potrebno je da imate predznanje iz oblasti boja i talasnih dužina.

Kad se sa visoke planine, iznad jednog dela oblaka posmatra, videće se da nebo iznad nije iste boje. Vazduh je znatno čistiji, boje su zasićenije, odlična prilika da se načine fotografije sa lepim bojama. Nobo je tamnije i plavlje. Ako se posmatra iz aviona sa visine od oko 10 km, vidi se da je nebo mnogo tamnije. Kada jednog dana budemo mogli da letimo u vasionu i izađemo iznad vazdušnog omotača, videćemo ono što su kosmonauti već videli, da je nebo crno, a da su zvezde bele tačkice.

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt