Kako se dobijaju boje


Mešanje spektralnih boja

Sintezom dve spektralne boje dobijamo utisak treće boje. Na primer, kad se spoje bilo koje dve boje koje su u spektru rastavljene trećom, onda njihova mešavina daje utisak baš te boje. Mešavina žute i cian daje zelenu. Cian i magenta daju plavu, magenta i žuta daju crvenu boju. Mešanjem dveju osnovnih boja, dobija se treća koja je komplementarna trećoj osnovnoj boji. Na primer, crvena i plava daju magentu, crvena i zelena daju žutu, a zelena i plava daju cian. Ako bi tražili bukvalni prevod za reč cian, rekli bi zeleno-plava boja.

Može se stvoriti bilo koja boja mešanjem dve boje koje ne moraju biti blizu jedna drugoj u spektru, ili pak mešanjem više boja. Smanjivanjem intenziteta jedne boje, i dodavanjem druge boje može se dobiti bilo koja boja. Vežbajte pravljenje boja u photoshop-u tako što ćete napraviti boju 11% zelene + 44% plave ...

Test monitora

Pogledajte ovu sliku koja vam može poslužiti za testitiranje monitora. Pozadina je bezbojna, crno-bela.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt