Doživljaj scene

Kada se u sobi sa ugašenom svetlošću gleda monitor, više će blještati jer naknadnu smetnju čini preveliki kontrast između svetlog monitora i tamne neosvetljene pozadine.

Kad gledamo pojedinačne predmete zapažamo različite boje i različite osvetljenosti. Oko vidi otvor na čaši kao elipsast, ali mozak ga registruje kao krug na osnovu iskustva. Soliter posmatran odozdo deluje kao zarubljena piramida, a mozak ga doživljava kao paralelopiped. Posmatraču je logično da je cvet simetričan pa gledajući ga sa jedne doživljava i drugu, nevidljivu stranu. Deca koja sede u dvorištu i posmatraju kuću, crtaju je sa paralelnim linijama iako ona u toj perspektivi ne izgleda tako. Fotoaparat je drugačije vidi.

Mozak dobija informacije od oka i aktivira memoriju, tako kombinuje pogled sa utiscima. Ali fotoaparat vidi samo oblik koji je nastao na osnovu osvetljenosti. Konačno na fotografiji, novi posmatrač ima svoj doživljaj. Autor fotografije tako kreira sliku, predviđa doživljaj osobe koja će fotografiju gledati.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt