Fotografija i čovekove želje


Pretpostavka je da je čovek oduvek želeo da zabeleži sliku posmatranog prizora ili osobe, objekta.. Verovatno ljudima nije ni padalo na pamet da je moguće snimiti video. Slikari su se mučili mesecima da bi načinili sliku sa što više detalja. Ako bi slikar izmenio neki detalj, to se poštovalo kao autorski doživljaj prizora.

To je ekvivalentno izmenama u photoshop-u. Nema realne potrebe da čovek slika četkicom, zašto da ne koristi tehniku. Uz svo poštovanje starih veština. I sa četkicom-platnom i sa fotoaparatom čovek dobija sliku. Samo što mu danas tehnika omogućava da lakše sliku zabeleži.

Bilo bi divno da čovek može staviti na oči sočiva koja snimaju direktno na server. I da taj snimak bude dotupan svakome. Da možemo da vidimo šta u ovom trenutku radi osoba koja nas naročito zanima, neki član porodice ili prijatelj. Kako čovek fokusira detalje prizora, tako će se beležiti video. Jednog dana će se smejati dvadesetom veku kada su ljudi izučavali fotografiju kao nešto komplikovano. Danas svaki čovek čulom vida ragistruje svakodnevno pregršt fotografija, koje mu ostaju u memoriji u skladu sa impresijom. Čovek se odlučuje da izvadi iz džepa fotoaparat (telefon) i da zabeleži prizor ako hoće da mu slika zasigurno ostane. Ili ako hoće da snimak pokaže drugome ko nije prisutan. Ili da ukaže na svoja zapažanja koja su drukčija od ostalih. Danas svi fotografišu i pomereno je značenje reči fotograf.

Kažemo za nekoga da je 'fotograf', profesionalac, kad ima malu mogućnost tehničke greške, kad ima svesnije viđenje. Kad na nešto cilja. Kad posmatrač fotografije pokrene svoja razmišljanja, kad donese odluku o nečemu, preduzme nešto, počne drukčije da razmišlja. Svakako, vrlo je čest slučaj da uspešnu fotografiju napravi i potpuni amater, iz hobija.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt