Fotografija koja ilustruje grad


Na ovoj fotografiji je Beograd, snimljen 2006. Da bi fotografija ilustrovala određeni grad mora biti neka prepoznatljiva zgrada u kadru. U ovom slučaju je to Saborna crkva, a vidi se i Brankov most u prvom planu. Moguće je grad dočarati i sa ljudima na ulici koji su osobeni. Po automobilima bi se moglo zaključiti koliko je snimak star.

Vidi se da je snimano po oblačnom danu, u sumrak. Taj bi se utisak mogao izmeniti balansiranjem boja, oduzimanjem cian tona. Ovako prizor može izgledati romantičnije, a možda nekome sumorno. Bitno je preneti svoj doživljaj prizora.

Postoji puno snimaka grada ali se najčešće koriste oni koji prenose autorov doživljaj grada.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt