Istraživanje

Izučavajte sliku, sadržaj, smisao. Naučite da se slikovno izražavate. Da prenosite svoju svest na sliku, u našem slučaju foto-sliku. Pri kreiranju slike pođite od svoje ideje. Istražite dobro mogućnosti vašeg fotoaparata (kamere, telefona...). Pročitajte originalno uputstvo za upotrebu. Izučavajte softver za editovanje fotografije. (Photoshop)

Paralelno sa izučavanjem fotografije izučavajte i sve srodne oblasti video, istoriju umetnosti, društvene nauke.

Pođite od ideje! Razmislite malo o njoj, razradite je i nastojte da je transformišete u formu slike.

Svet fotografije je vrtlog u raj, videćete. Ako vas je vrtlog već uhvatio, prihvatite ove web-stranice kao jedno zabavno štivo.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt