Obratite pažnju


Ove dve fotografije su snimljene sa istog mesta u isto vreme. Jedna na levo od pešačkog prelaza, druga na desno. Kod slike desno je nebo očigledno svetlije, a put blješti, sunce bije ka fotoaparatu. Još malo kad bi podigli glavu (tj. fotoaparat) videli bi blještavi deo neba. Znači, u tom pravcu iza atmosferskog omotača je Sunce - izvor svetlosti. Objekti na slici su pretamni jer su osvetljeni sa druge strane, vrlo malo sa prednje (naše strane).

Na slici levo iza atmosfere je crn kosmos. Sunčeva svetlost se odbija (reflektuje) o kapljice u atmosferi i dolazi do nas. Sa te strane iza atmosferskog omotača nije izvor svetlosti već mrak, kosmos. Vidimo: Plavo nebo.

Fotograf ne može reći "Nebo je nekad tamnije - nekad svetlije" već je dobro da zna zašto je tamnije. Sve ovo će biti jasnije kad se pozabavimo refrakcijom, prelamanjem svetlosti kroz kapljice neba (probijanjem do naših očiju).

Zadatak: Izađite na ulicu i gledajte. Pogledajte sad kroz prozor.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt