Prizor

Šta vidimo, šta će biti na fotografiji, šta u stvarnosti jeste... šta fotograf misli da jeste. Da pomešamo malo fiziku i metafiziku. Još malo o prizoru. Čovekov mozak ne procenjuje dimenzije predmeta i udaljenost samo na osnovu veličine nastale slike na mrežnjači oka, već i na osnovu svoje svesti. Na primer, mozak doživljava banderu kao desetak metara visoku, bez obzira koliko je ona udaljena od posmatrača. Ona izgleda da je uvek iste veličine i ako bi slika bandere na mrežnjači bila mnogo manja kad je udaljena 20 m nego kad je udaljena 2 m.

Posmatrač gleda prizor, razmišlja o njemu, tumači ga i eventualno se odlučuje da načini njegovu fotografiju. Da bi registrovao prizor maksimalno jasno, pokreće oči najčešće u vidu brzih kretnji od jednog do drugog detalja.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt