ProjekcijaSlika prizora - slika u fotoaparatu

Ako se pojednostavi pojam fotografskog objektiva i pretpostavi da je jedno konveksno sočivo, i ako svaki tačkasti izvor svetlosti prizora šalje svetlost u pravcu sočiva, svaki zrak će se prelomiti kroz sočivo i kompletna slika biće sabrana, tj. formirana u žižnoj ravni s druge strane sočiva. Konstruktor fotoaparata je predvideo da u toj ravni stoji senzor da bi se na njemu registrovala slika. Slika na običnom konveksnom sočivu je obrnuta u vertikalnom i u horizontalnom smeru. Zbog toga se fotografski objektivi proizvode sa kombinacijom sočiva koja propuštaju (projektuju) sliku identičnu prizoru. Udaljenost od žiže do optičkog centra objektiva naziva se žižna daljina. To je jedna od tehničkih karakteristika objektiva. Objektive manjih žižnih daljina nazivamo širokougaonim objektivima, a većih teleobjektivi.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt